WELCOME TO MY DREAMS

October 2006
La Cuchara (actual : www.estudio-nomada.com)
Palma de Sant just, 7
Barcelona.

Nota : Gràcies a Marcela Slide per l'ajuda en aquells inicis.
www.sladesign.net